Hotline : 0986.100.740
Showroom:SN14 - Ngõ 83 Đ.Phú Diễn - Từ Liêm - Hà Nội
Sản phẩm Mới Nhất

Module Ethernet ENC28J60
90.000 VNĐ  

           

MSP: ETHERNET-ENC28J60


Module Ethernet ENC28J60
Module Ethernet ENC28J60 sử dụng IC điều khiển Ethernet Stand-Alone Microchip ENC28J60 mới với nhiều tính năng nhằm xử lý hầu hết các yêu cầu về giao thức mạng. Module kết nối trực tiếp tới hầu hết các vi điều khiển với thông qua chuẩn giao tiếp SPI với tốc độ truyền/nhận lên đến 20MHz.

Thông số kỹ thuật

Chipset ENC28J60-I/SO
Điện áp cung cấp: 3.3V
Tần số: 25MHz
Cổng Ethernet HR911105A
Schematic:Sử dụng cơ bản

Để sử dụng ENC28J60 với Arduino Uno R3 hoặc với một vi điều khiển nào khác, người dùng phải sử dụng thư viện EtherCard dành riêng cho ENC28J60.

Chương trình trả về 1 trang HTML khi Arduino Uno R3 đả kết nối được vào mạng Internet qua ENC28J60.

Kết nối


Cài đặt thư viện

Ethercard

Code

ENC28J60.ino

Kết quả

Sau khi kết nối Arduino Uno R3 với ENC28J60, người dùng cắm dây Ethernet từ cổng LAN của router vào ENC28J60.

Sử dụng chương trình mẫu BackSoon có sẵn trong ví dụ của thư viện ethercard, người dùng có thể chỉnh sửa lại nội dung hiển thị.

Lưu ý:

Giá trị STATIC trong #define STATIC phải bằng 1 thì mới vào được địa chỉ IP đã cấu hình.

Nội dung trang HTML trả về khi truy cập vào địa chỉ IP 192.168.1.200 của ENC28J60.


eChipKool.Shop Trân trọng từng giây phút được phục vụ quý khách hàng

No comments:

Post a Comment